เนื่องจากมีผู้อ่านสอบถามเรื่องการชำระเงิน
เฟิ่งหวงจึงขอแจ้งให้ทราบว่า
ตามหมายกำหนดการเดิม จะ
ปิดรับจอง 31 สิงหาคม 2555

ดังนั้น หลังจากทราบยอดจองแล้ว
ประมาณต้นเดือน
กันยายน 2555
จะ ส่งตารางรายชื่อ
ในการชำระเงิน และเช็คยอดเงิน
ซึ่งตารางนี้จะส่งให้กับทุกคนที่จองไว้ พร้อมกับเลขที่บัญชีค่ะ


 
อ่านเรื่อง         : http://phenghuang.exteen.com/20120802/entry
วิธีการสั่งจอง  : http://phenghuang.exteen.com/20120802/entry-9
 


กำหนดการ อัพเดท 30 กค.2555

1. ปิด รับจอง 31 สิงหาคม
2. สรุปยอดจองต้นเดือน กันยายน
3. โอนเงิน จองหนังสือ ภายใน 30 กันยายน ค่ะ
4. หลังจากได้เงินจองแล้ว จะทำการสรุปยอดหนังสือที่แน่นอน และทำการพิมพ์
    ซึ่งรวมเวลาพิมพ์ + การเตรียมการ
จัดส่ง แล้ว ไม่น่าเกินเดือน ตุลาคม 2555 ค่ะ

   
** หากช้าที่สุด ด้วยเหตุสุดวิสัยก็จะพยายามไม่ให้เกิน เดือน พฤศจิกายน นะคะ
 
 
  

Comment

Comment:

Tweet